Algemene voorwaarden

Toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Kastaar concept store, Luikerstraat 56, 3800 Sint-Truiden in België, BTW-nummer BE0799128362

Door een bestelling te plaatsen op de website 

www.kastaar-conceptstore.be  aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Productinfo

Elk voorgesteld artikel wordt zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk beschreven, aangevuld met één of meerdere foto's die u een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld bezorgen van het betreffende artikel. We zijn echter niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de website evenals mogelijke foutjes in de door leveranciers en/of fabrikanten verstrekte technische fiches.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Voor een bestelling geldt steeds de prijs en/of actie die op het moment van de bestelling wordt vermeld. Indien een gekocht artikel korte tijd later wordt afgeprijsd kan hierop geen aanspraak worden gemaakt.

Bestellingen en betalingen

Een besteld artikel wordt pas verstuurd nadat de betaling voldaan is. Betaling geschiedt met alle mogelijke betaalmogelijkheden die op onze webshop vermeld staan. Andere betaalmogelijkheden worden niet aanvaard.

Wanneer het bestelde artikel niet voorradig is wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Eventuele onjuistheden in de facturatie, wijzigingen of annulering van de bestelling dienen door de klant per e-mail aan info@kastaarconceptstore.be te worden doorgegeven.

Verzending en levering

Van zodra uw betaling geregistreerd werd, worden de artikelen binnen 1 à 2 werkdagen verzonden. Onze bestellingen worden steeds met BPost verstuurd. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

De koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk te controleren bij ontvangst. Indien je schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen dient de koper kastaar concept store hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen per e-mail.

Verzendkosten

Bestellingen boven of gelijk aan € 100,00 worden gratis verstuurd binnen België. De verzendkosten voor bestellingen onder € 100,00 bedragen € 5,95 binnen België.

Herroepingsrecht

De klant heeft altijd het recht te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling. In geval men de bestelling wenst terug te sturen, neemt men best even contact op per mail via info@kastaarconceptstore.be. Het retourneren van een bestelling geschiedt voor rekening van de klant.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Omwille van hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. 

Bij het terugsturen van het product geldt de effectieve verzenddatum als controledatum.

Wanneer wij de goederen terug ontvangen hebben en deze goederen zich nog steeds in dezelfde staat bevinden als deze werden opgestuurd, wordt het aankoopbedrag binnen de 5 werkdagen teruggestort op de rekening van de persoon die de bestelling geplaatst en betaald heeft. Indien blijkt dat de goederen niet conform bovenstaande voorwaarden teruggestuurd werden (beschadigd, beschadigde verpakking, gebruikt,...), kan het gebeuren dat het aankoopbedrag niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald wordt.

Het spreekt voor zich dat terugsturen niet mogelijk is als het om afgeprijsde artikelen gaat of wanneer bepaalde producten speciaal voor u gemaakt of gepersonaliseerd werden.

Overmacht 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals onder meer brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval, fouten van, vertragingen of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Toepasselijk recht

Op deze verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Door te bestellen op de webshop van kastaar concept store staat de klant uitdrukkelijk toe dat kastaar concept store zijn/haar persoonsgegevens mag gebruiken voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie, marketing, reclame en promoties van haar producten.

De klantengegevens worden niet aan derden doorgegeven. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@kastaarconceptstore.be.